Een objectieve kijk op waterstof

14/12/2019

ISBN 9789492404220 (€ 22,50 paperback, € 14,95 ebook)

In het klimaatakkoord van juni 2019 komt maar liefst 182 keer het woord waterstof voor. Deze energiedrager lijkt dan ook een essentieel onderdeel te zijn van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Waterstof kan worden ingezet als buffer om zonne-energie ‘s zomers op te slaan voor gebruik in de winter, het kan als alternatieve energiebron voor de industrie gebruikt worden, in plaats van kolen, het gasnetwerk kan er onder voorwaarden mee overweg en auto’s kunnen er op rijden. Toch zijn er nog heel wat knelpunten te overwinnen.

Waterstof, ook wel H2 genoemd, is niet nieuw, maar wordt al decennia gebruikt in de industrie. Dankzij gunstige eigenschappen kan het voor vrijwel alles worden ingezet en onbeperkt worden bewaard. In een ideaal scenario zou waterstof met hoog rendement kunnen worden geproduceerd door zonnepanelen bij de evenaar, waar de zon het hele jaar optimaal schijnt. Vanaf daar kan het via pijpleidingen of schepen (op waterstof) vervoerd worden naar ons land. Ook kan het in Nederland worden geproduceerd wanneer er sprake is overcapaciteit van duurzame energie. Het zou kunnen worden opgeslagen in speciale opslagtanks, maar ook in zoutkoepels en lege gasvelden.

Maar waterstof komt niet uit de grond – zoals olie of gas – het moet geproduceerd worden. In de praktijk gebeurt dat vooral op basis van aardgas, waarbij CO2 vrij komt. Het kan ook duurzaam, via elektrolyse, maar dat kost veel energie vanwege verliezen. Er zijn veel extra windmolens nodig om in die energiebehoefte te voorzien. In theorie kan het bestaande aardgasnetwerk worden gebruikt om huishoudens van waterstofgas te voorzien, maar er zijn enkele serieuze haken en ogen. Auto’s, bussen en vrachtwagens kunnen rijden op waterstof, maar er bestaat vaak een rooskleurig beeld over snel tanken en lage kosten. Dit boek bespreekt alles over waterstof – de mogelijkheden, knelpunten, elektrolyse en efficiëntie, kosten, praktijkvoorbeelden, mogelijkheden voor bedrijven en thuis én alternatieven. 

Hoofdstukken

Hoofdstukkenindeling:

– Voorwoord

 1. Inleiding
 2. Wat is waterstof
 3. Waterstofproductie
 4. Elektrolyse
 5. De brandstofcel
 6. De waterstofauto (FCEV)
 7. Bussen, vrachtwagens, treinen, schepen en vliegtuigen
 8. Opslag, distributie en infrastructuur
 9. Buffer voor overtollige energie
 10. Koken en verwarmen met waterstof
 11. CCS: blauwe waterstof zonder CO2
 12. Milieu en duurzaamheid
 13. Waterstof in het klimaatakkoord
 14. Alternatieven
 15. Toekomst: de waterstofeconomie?

– Begrippenlijst
– Index

Reacties

Professor Robert van den Hoed schreef het voorwoord voor dit boek. Robert is afgestudeerd aan de TU-Delft en onderzocht tijdens zijn promotie waterstof- en brandstofcel-technologie in de auto-industrie. Tussen 2004 en 2010 was hij bij Ecofys verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van waterstof- en brandstofcel-projecten en sinds 2011 werkt hij als Lector Energie en Innovatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Daar houdt hij zich bezig met studies naar duurzame mobiliteit, elektrisch rijden en energie-innovaties.

“Dit boek probeert te laveren tussen de hoge verwachtingen en de kritische kanttekeningen die rond waterstof spelen. Het doet een poging om zowel voorstanders als criticasters een podium te geven. Beide partijen krijgen de gelegenheid hun visie over het voetlicht te brengen, waarom waterstof wel of juist niet kansrijk is. Dit boek biedt een perspectief op de voors en tegens per toepassingsgebied, zodat je als lezer je eigen mening kunt vormen over waterstof. Ook relativeert het hier en daar al te ronkende juichverhalen over nieuwe toepassingen van waterstof. Al met al een boek dat volgens mij hoognodig is om feiten van fictie rond waterstof te scheiden, en om een genuanceerd beeld te scheppen van waterstof als toekomstige energiedrager. En dus ook een boek dat mogelijk ertoe kan bijdragen voor- en tegenstanders wat dichter bij elkaar te brengen.”

Geen reacties

Reacties zijn gesloten.