Informatie voor auteurs

22/02/2016

Deze pagina is speciaal bedoeld voor (potentiële) auteurs.

Auteurs

Heeft u een boek geschreven of wilt u dat gaan doen? Sluit het boek aan bij ons huidige portfolio of ziet u andere mogelijkheden voor samenwerking? Neem gerust contact met ons op, bij voorkeur voorzien van wat referentiemateriaal en/of eerder gepubliceerde artikelen, scripties of boeken.

Uitgeverij Sycorax richt zich in eerste instantie op boeken met een raakvlak met technologie. Daar ligt onze voornaamste expertise. Technologie is echter geen niche, maar heeft raakvlakken met veel andere onderwerpen die een grote groep mensen aangaat. Denk aan duurzaamheid, energie, mobiliteit, technologie in de gezondheidszorg, wetenschap en zelfs historie.

In de verdere toekomst willen we ons portfolio uitbreiden naar andere thema’s, van romans tot non-fictie.

Geen reacties